Børn og unge skal have ret til at skifte navn og CPR-nummer

Ifølge FN’s Børnekonvention har børn og unge ret til selv at definere deres kønsidentitet. Hvis Danmark vil efterleve konventionen, må vi ændre vores lovgivning,  mener transkønnede børns familier.

Helge Sune Nymand, næstforperson i Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn

De sidste par år har der været en del debat i de danske medier, der handlede om børns ret til at ændre deres juridiske køn. I praksis handler det blot om at børnene skal have lov til at ændre deres CPR-nummer, men hvorfor er det nu vigtigt? Mange bliver forvirrede af ordlyden og tror, at man tvinger børn til hormonbehandling uden om lægerne. Det er ganske misforstået. Et juridisk kønsskifte handler udelukkende om at få et nyt navn og CPR-nummer, så man også på papiret fremstår som det menneske, man er af sind og i nogle tilfælde krop og udtryk.

Giv transkønnede børn lov til at være børn
For personer, der ikke er transkønnede, kan det virke som en underlig og ligegyldig ting at gå op i, om det sidste ciffer i ens CPR-nummer er lige eller ulige. Det må da i højere grad komme an på, om omgivelserne er gode til at støtte og beskytte børnene? Om de så at sige lader børn være børn.

Det sidste er netop grunden til, at mange transkønnede børn brændende ønsker sig at få lov til at ændre det sidste ciffer. For tallet bringer dem gang på gang i ubehagelige eller sågar farlige situationer, hvor læger og paskontrollen ikke tror dem, når de fremviser sundhedskort eller pas.
Når skolerne systematisk opfører dem forkert på en kønnet klasseliste, så de går glip af fødselsdage og sociale aktiviteter. Eller i idrætstimer og når svømmehallen tvinger piger til at klæde om i drengenes omklædning eller omvendt. I de situationer føler børnene netop ikke, at de får lov at være børn på lige fod med andre.

Juridisk kønsskifte er mere end sund fornuft
Går man op i børn og unges mentale og fysiske helbred, så er der mange gode grunde til at lade dem ændre CPR-nummer, når de har behov for det. Erfaringer fra udlandet har vist, at det nedsætter risikoen for angst, depression, selvskade og selvmord blandt transkønnede børn og unge, når man vælger at støtte op om deres behov for at udtrykke et givent køn i stedet for at modarbejde det.

Juridisk kønsskifte er dog mere end sund fornuft. Det er  implementering af grundlæggende menneskerettigheder for barnets bedste. FN’s Børnekonvention slår fast, at børn og unge har ret til selv at definere og italesætte deres kønsidentitet og opnå den behandling, de selv synes er nødvendig.

Når det nu er 30 år siden, Danmark tiltrådte FN’s børneresolution, så er det vel også på tide, at vi handler derefter og giver børn mulighed for at ændre CPR-nummer i henhold til det køn, de identificerer sig med uden aldersgrænse eller andre restriktioner. På den måde kan vi beskytte børnene mod de ubehagelige oplevelser, de ellers får – nogle af dem på daglig basis og med alvorlig mistrivsel som konsekvens.

Læs mere om Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn på www.fstb.dk