Det er tid til at afskaffe børnefattigdom

De seneste års reformer af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og starthjælp har ført tusindvis af børn ud i fattigdom. Den udvikling har fået Børnerådet og 17 andre organisationer til at efterlyse et endeligt opgør med børnefattigdom i Danmark.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Ifølge AE-rådet levede der 31.700 danske børn i fattigdom i 2001. Året efter blev kontanthjælpsloftet og starthjælpen indført – og 16 år senere var antallet af fattige børn vokset til 61.200.

Når man som barn vokser op i en fattig familie, kan konsekvenserne være meget alvorlige. Børnefattigdom forringer et menneskes muligheder, bl.a. i form af dårligere uddannelse, løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og lavere indkomst.

Men også i barndommen forringer fattigdom tilværelsen.

– Størstedelen af familierne oplever, at den dårlige økonomi påvirker børnenes trivsel negativt, og at fattigdommen giver forældrene mindre overskud til børnene, skrev 18 organisationer i december i et åbent brev til statsministeren.

En undersøgelse foretaget af Mødrehjælpen viser, at 55 procent af de fattige familier, som fik julehjælp sidste år, ikke kan købe nødvendige ting som vintertøj til deres børn. Mange har heller ikke råd til at holde børnefødselsdage eller sende børnene til en fritidsaktivitet. Hele 72 procent af familierne har haft problemer med at få råd til en bolig.

Statsministerens vigtigste opgave
En lignende undersøgelse fra 2018, foretaget af Institut for Menneskerettigheder, konkluderer, at familier på integrationsydelse ikke har råd til at dække basale behov som mad, tøj, medicin og bolig.

De 18 organisationer finder det utroligt, at et velstående land som Danmark kan tillade så mange børn at vokse op i fattigdom. De ser det som den vigtigste opgave for ”børnenes statsminister” at sætte en stopper for børnefattigdommen herhjemme.

Regeringen har nedsat en Ydelseskommission, der skal se på kontanthjælpssystemet og blandt andet tage højde for, ”at alle børn i Danmark vokser op under rimelige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.”

De 18 organisationer ønsker også en officiel fattigdomsgrænse genindført, så man kan følge udviklingen.

– Vi kan og skal give disse familier både en indsats og en forsørgelse, som forhindrer børnefattigdom, understreger de.