Bred medlemsdemokratiet ud

Jonas Paludan, Roskilde, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

I skrivende stund er partiet i gang med en debat om vores fremtidige organisering og derfor fremsættes her et konkret forslag til, hvordan vi kan brede medlemsdemokratiet ud.
De politiske diskussioner foregår nok i afdelingerne, men er i høj grad også blevet virtuelle og det er meget langt fra alle vores medlemmer, som benytter sig af deres lokale afdelinger. Hvordan får man så indflydelse på partiets politik?

Forslaget til at brede medlemsdemokratiet ud går via urafstemninger om politiske emner eller forslag, som ikke kan afgøres alene ved at slå op i vores principprogram. Som vi støtter ideen om borgerforslag for at sætte dagsorden i folketinget, på samme måde kan urafstemninger være med til at give medlemmer og græsrødder en mere direkte indflydelse på den førte politik. En urafstemning udløses når 3% af medlemmerne skriftligt har skrevet under på et sådan forslag. 3% vil kræve arbejde fra initiativtagerne, men er ikke umuligt. Med vores nuværende medlemstal, vil det svare til ca. 300 medlemmer.

For at sikre muligheden for diskussion, fremsættes en frist på minimum tre måneder, hvorefter valghandlingen gennemføres. Det vil give mulighed for at tage diskussionerne på afdelingsmøder, på de sociale medier eller andre fora. Valghandlingen kan udføres på mindst to forskellige måder. Enten kan hvert medlem stemmer via et link, som er udsendt fra landskontoret. Alternativt kan den enkelte afdeling fungere som stemmested, hvor medlemmer møder op fysisk, for derefter at aflevere deres stemme.

Uanset hvilken afstemningsmetode man vælger, så vil det give enkelte medlemmer direkte indflydelse på partiets politik. En klar fordel ved det er, at det enkelte medlem kan se et klart incitament til at være aktiv i partiet og i lokalafdelingerne.   

Hvilke emner kan sættes til afstemning? Som med indførelsen af borgerforslag, kan det være svært at forudse, men alt fra rent principielle forslag, til deciderede lovforslag som ønskes fremsat på Christiansborg.

Ideen om urafstemninger er ikke ny, men den er aldrig afprøvet i vores parti. Lad os derfor indføre urafstemninger og brede partidemokratiet ud.