Foto: VisualHunt (CC0 1.0)

Danmark hælder 25 milliarder i Forsvaret om året

Danmarks forsvarsbudget er dramatisk stigende, mens der skæres i velfærd over hele linjen. En af årsagerne er købet af dyre, fejlbehæftede kampfly.

Eva Flyvholm, forsvarsordfører

Danmarks udgifter til militær ligger på omtrent 25 milliarder kroner årligt og vil stige dramatisk i de kommende år. Det skyldes især regningen for nye F-35 kampfly og presset fra USA.

En betragtelig del pengene var bedre brugt på fred og sikkerhed. Selv ud fra en enøjet økonomisk betragtning burde vi fokusere på at forebygge konflikter gennem mægling, udvikling, klimatilpasning af landbrug og meget andet. I FN-regi er det beregnet, at én krone investeret i forebyggelse af krig og konflikter sparer 16 kroner i udgifter til ødelæggelser, flygtninge, våben, smadrede økonomier osv.

Alligevel er det en daglig kamp for Enhedslisten at få penge til udviklingsbudgetterne og klimainvesteringer, mens milliarderne flyder frit til de militære budgetter.

Ekstra udgifter forude
Forsvarsbudgetterne bliver lagt for 4-5 år ad gangen (det nuværende gælder for 2018-2023) af Forsvarsforligskredsen (S, RV, V, K, DF og LA). Derefter er det nærmest en bunden opgave for hver finanslov at stille med pengene. Typisk lægger forligskredsen de store stigninger sidst i en budgetperiode. Så kan de affeje enhver diskussion med, at det jo allerede er besluttet.

Det seneste forsvarsbudget gav en stor stigning, og det samme er forventningen næste gang. Det er der tre forklaringer på. Den officielle: at truslen fra især Rusland kræver oprustning. Den politiske: at Donald Trump presser på for, at alle lande skal bruge to pct. af BNP på militæret. Og så den lavpraktiske: at Forsvarsforligskredsen har besluttet, at Danmark skal have nye F-35 kampfly. De er svinedyre og skal betales inden for den kommende årrække.

Det er i bedste fald udsigtsløst, i værste fald farligt at opruste sig ud af konflikten med Rusland. Vi skal heller ikke hæve vores militære udgifter blot for at hælde milliarder i lommerne på den amerikanske våbenindustri. Danmark bruger pt. under 1,5 pct. af BNP på militæret, så Trumps to pct. vil koste katastrofalt.

Velfærd frem for kampfly
Hvad kampflyene gælder, har Enhedslisten brugt år på at få den nøjagtige pris lagt frem. De står til at koste 57 milliarder i deres levetid. Det er danmarkshistoriens største offentlige indkøb. Alligevel ville partierne bag købet ikke indrømme, at forsvarsudgifterne kommer til at stige. Men det gør de, og sjovt nok stiger de især i 2021 og 2022, hvor de første ti kampfly skal leveres og betales.

Enhedslisten mener selvsagt ikke, at vi skal have nye angrebsfly til at kaste bomber rundt omkring i verden. Selv de, der ønsker nye kampfly, bør blive alarmerede over, at F-35 stadig er fulde af tekniske fejl. Ved at droppe kampflykøbet kunne vi spare godt to milliarder kroner årligt. Men de færreste partier vi diskutere, hvordan vi kan bruges milliarder på kampfly, mens der f.eks. skæres i velfærden.

Forsvarsbudgettet skal diskuteres
Der er dele af det danske militær, som vi gerne vil afskaffe. Vi vil gerne nedlægge Hjemmeværnet og dermed få 1,7 milliarder kroner til f.eks. at hæve udviklingsbistanden. Så er der andre ting, så som 1,2 milliarder til redningsberedskabet, der er givet godt ud og kunne øges.

Overordnet set er tendensen dog, at der bliver brugt flere ressourcer på NATO-missioner og færre på FN. Den udvikling skal vi vende. Samtidig er det et faktum, at der bliver brugt absurd mange penge på militæret, også i Danmark. Dét skal vi kunne diskutere.