Foto: Mark Knudsen

Danmark sender corona-hjælp til verdens fattigste

Enhedslisten er med i en ny aftale, der bruger 650 millioner kr. på hjælp til Afrika og nærområder for verdens millioner af flygtninge og fordrevne. Pengene skal bruges til at bekæmpe coronavirus.

Simon Halskov, Rød+Grøn

I den forgange uge oprettede regeringen en standby-pulje på en mia. kr. til indsatsen mod coronavirus i Afrika og nærområder. Efter flere dages drøftelser er et bredt flertal i Folketinget nu nået til enighed om, hvordan størstedelen af pengene skal bruges.

Sådan prioriteres indsatsen

Støtten på 650 mio. kr. har fire hovedprioriteter:

  • 150 mio. kr. til danske NGO’ers indsatser herunder kriserespons, der b.la. skal sikre beskyttelsesudstyr til sundhedsmedarbejdere og udbrede information om coronavirus i de svageste lokalsamfund.
  • 300 mio. kr. til de store FN-organisationer og den Internationale Røde Kors Komité (ICRC), som har styrke, kapacitet og tilstedeværelse til at sikre de påkrævede indsatser, logistik og koordination i store humanitære kriser.
  • 50 mio. kr. til FN’s nye Multi-Partner Trust Fond, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser for de afrikanske lande.
  • 150 mio. kr. til målrettet at hjælpe de mest sårbare afrikanske landes egne indsatser mod coronavirus.

De internationale humanitære appeller fra FN beløber sig til i alt på 2 mia. USD.

FN’s Økonomiske Kommission for Afrika (UNECA) vurderer, at væksten på det afrikanske kontinent bliver næsten halveret i 2020 som følge af coronavirus fra 3,6 procent til 1,8 procent.

På verdensplan er der 70 mio. flygtninge og internt fordrevne.

Ifølge WHO er der den 31. marts registreret knap 5.200 COVID-smittede på tværs af 46 lande i Afrika. 162 er afgået ved døden.

– Afrika og nærområderne står over for en humanitær og økonomisk katastrofe, som for hver dag vokser sig større og større. Det kommer til at gå hårdest ud over flygtningelejre, tæt befolkede områder og de fattigste og mest udsatte befolkningsgrupper, står der i en fælles udtalelse.

Ifølge aftaleparterne risikerer svage sundhedssystemer og økonomiske kollaps at koste flere tusinder mennesker livet, og mange mennesker kan blive nødt til at forlade deres hjemegne.

Vi skal hjælpe dem, der kalder
Onsdag aften blev et flertal i Folketinget enige om at bruge 650 mio. kr. på at styrke FN’s og de danske bistandsorganisationers indsats mod corona.

– Tænk, hvis verdens fattigste lande med svage sundhedssystemer skulle stå alene i kampen mod coronavirus. Det ville være en katastrofe, siger Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl.

– Det er nu, vi skal udvise rettidig omhu og international solidaritet. Vi har som nation og samfund en forpligtelse til at hjælpe dem, der kalder på vores hjælp, står der videre i den fælles udtalelse.

Pengene findes inden for den eksisterende udviklingsbistand. Ud af de 650 mio. kr. kommer 350 mio. kr. fra udviklingsminister Rasmus Prehns standby-pulje til bekæmpelse af coronavirus, mens de resterende midler findes i de humanitære reserver, der allerede er afsat på Finansloven for 2020. Standby-puljen er finansieret ved at sætte andre udviklingsprojekter midlertidigt på pause.