EL i hele landet uden for Kbh. og Aarhus

Jørgen Manniche, Helsingør

Ser i Rød+Grøn, hvordan stemmefordelingen til kandidaterne er og tænker:  Det bliver endnu skævere end medlemstallet. Godt det sidste er gået lidt frem igen.  Men lad os gøre et fælles fremstød i provinsen, i de mange kommuner, hvor den sociale og grønne solidaritet og kulturelle lydhørhed skal finde klangbund og offentlige midler.  Årsmødet er udsat, så det kan komme på dagsordenen.  Vi må ikke lukke os inde, heller ikke den anden vej, hvor vi ikke mindst skal agitere for gældsfrisættelse og fair trade med 3. verden, som den rige verden så længe har udbyttet, at grupperne slås om smulerne.