En bog, der måske kan redde verden

Sådan indleder Regine Steinvik sin anmeldelse af Ingeborg Breines´s bog: “Fredskultur” i Norges Fredslags blad Fredsviljen. Bogen er en hyldest til de, der arbejder for fred og til FN, som er underprioriteret og underfinanseret.

Af: Af Poul Eck Sørensen, Freds- og konfliktløsningsgruppen

Ingeborg Breines har arbejdet for fred i en menneskealder, mest i UNESCO, men også præsident i International Peacebureau.

Bogen er delt i tre dele

 • Hvordan fredskulturprogrammet blev etableret i UNESCO – I år 2000 underskrev 75 millioner mennesker Fredskulturmanifestet.
 • Hvad  truer fred og sikkerhed i dag.
 • I den sidste del omtales de 8 indsatsområder i FNs handlingsprogram for fredskultur.
UNESCO om fredskultur

De Forenede Nationers erklæring og handlingsprogram fra 1999 om en fredskultur (resolution A/53/243) opfordrede alle – regeringer, civilsamfundet, medierne, forældre, lærere, politikere, videnskabsmænd, kunstnere, ngo’er og hele FN-systemet – til at påtage sig ansvaret.

Fredskultur: otte indsatsområder…

 • Fremme en fredskultur gennem uddannelse…
 • Fremme af bæredygtig økonomisk og social udvikling…
 • Fremme respekten for alle menneskerettigheder…
 • Sikre ligestilling mellem kvinder og mænd…
 • Fremme af demokratisk deltagelse…
 • Fremme forståelse, tolerance og solidaritet…
 • Støtte til deltagende kommunikation og den frie strøm af information og viden…
 • Fremme af international fred og sikkerhed gennem handling såsom fremme af generel og fuldstændig nedrustning; større inddragelse af kvinder i forebyggelse og løsning af konflikter og i at fremme en fredskultur i post-konfliktsituationer; initiativer i konfliktsituationer; tilskyndelse til tillidsskabende foranstaltninger og indsats for at forhandle fredelige løsninger. . .

Der er ingen veje til fred – fred er vejen. Hvis vi vil skabe fred, må vi selv tænke, bidrage og handle fredeligt. Man kan ikke løse konflikter varigt med trusler / vold / kup / krig / oprustning. Det kan man kun med ikke voldelig konfliktløsning. Derfor er FNs indsatområder for skabelsen af en fredskultur så vigtig.

Vi bevæger os i en militant retning. Der er en hadsk tone i debatten om Israel, i debatten om flygtninge og migranter. Der er en ensidig presse. Jeg talte med en fra det tidligere Tjekkoslovakiet, han mente at pressen var mere alsidig dér, end den er i Danmark i dag. Hvor mange har hørt om, at Hamas også angreb en række millitære anlæg d. 7/10? Jo mere oprustning, jo større er risikoen for en atomkrig ved en fejl. Arbejdet for en fredskultur kan rette op på dette – lad os komme i gang!

Du kan høre Ingeborg Breines fortælle om fredskultur onsdag d. 24/1 kl. 19 på zoom – arr. Freds- og Konfliktløsningsgruppen, som du kan blive medlem af, ved at henvende dig til Poul Eck Sørensen på [email protected]