Enhedslisten stemte imod økonomiaftalen i KL’s bestyrelse

Reelt får kommunerne 1,5 mia. kr. til at dække ekstra udgifter på mindst 2 mia. kr. til flere børn og ældre, sundhed og det specialiserede socialområde.

Per Clausen, Enhedslistens medlem af KL’s bestyrelse

KL’s udgangspunkt var 1 milliard kr. til demografi, 0,7 til det specialiserede område og 0,3 til sundhedsområdet. Man fik kun 1,5 milliarder. Derudover er det aftalt at spare 0,5 milliarder på eksterne konsulenter i 2021 – stigende til 1 mia. i 2025 –  oven i 0,25 milliarder via såkaldte velfærdsprioriteringer.

På den måde når Finansministeriet frem til, at der er skaffet 2,25 milliarder kr. til borgernes velfærd. Realiteten er, at kommunerne ikke engang får dækket ændringerne i demografien og væksten på det specialiserede socialområde.

På anlægsområdet gives der 2,5 milliarder kr. ekstra i forhold til 2020, hvoraf én målrettes til grønne investeringer. Herudover får kommunerne mulighed for at overskride anlægsrammen med 1,5 milliarder kr. uden sanktioner. Umiddelbart ser det ud til, at kommunerne er blevet kompenseret for COVID-relaterede udgifter.

På skatteområdet bliver der ikke mulighed for at sætte skatten op uden sanktioner for andre kommuner end dem, der rammes økonomisk af udligningsreformen. Hertil kommer, at miljø og klima overhovedet ikke prioriteres i aftalen.

På den baggrund stemte Enhedslisten imod økonomiaftalen i KL’s bestyrelse.