Nyt fra SUF: Klima og sådan noget

Den 19. maj kunne man i Information læse et fælles politisk opråb. Ungdomspartier fra (næsten) hele det politiske spektrum gik sammen om et simpelt budskab: Klimakrisen skal løses nu.

SUFs koordinationsgruppe

Meget adskiller os – hvad frihed betyder, hvordan vi foreslår at løse verdens og Danmarks problemer – men det, der trods politiske uenigheder binder os sammen, er, at vi er den sidste generation, der kan se frem til at leve relativt trygge liv. For vores børn og børnebørn bliver det en anderledes dyster fortælling.

Boomers as usual
Desværre har boomerne i Folketinget tilsyneladende ikke fanget alvoren. Trods mere end halvtreds års formaninger og advarsler fra forskere og græsrødder er dagsordenen ”business as usual”, mens konsekvenserne af klimakrisen så småt mærkes rundt omkring i verden. Skovbrande, tørke, voldsommere storme, ørkenspredning og jordbundsforringelse driver flere og flere mennesker på flugt mod de regioner, hvor kollapset af vores økosystemer endnu ikke mærkes i dagligdagen.

Under corona-krisen har virksomhedsledere og borgerlige politikere tudet os ørerne fulde med, at vi skulle udvise samfundssind. Virksomhederne skulle reddes og ejernes støttes med milliarder. Nu har piben fået en anden lyd. Nu, hvor vi har vist solidaritet med virksomhederne, er der nemlig ikke længere grund til at udvise samfundssind. Og klimaomstillingen? Den bliver der ikke råd til.

Unge skal med i klimabeslutninger
Mens forurenere og virksomheder i skattely ruller sig i de penge, vi som skatteydere har betalt ind til at redde deres røv, bliver det ene kulsorte energitiltag efter det andet til virkelighed. Det gælder projekter som Baltic Pipe, men også det afgørende spørgsmål om 8. udbudsrunde for nordsøolien. Politikere fra eksempelvis Konservative, Venstre og Socialdemokratiet skider på vi unges fremtid, mens ungdomspartierne står sammen: Der skal ikke mere olie op af Nordsøen!

Ungdommen véd, at der er råd til klimaomstillingen. Desværre bliver det tydeligere for hver eneste dag, der går, at vi ikke kan forvente megen hjælp fra vores forældres generation. Vi må se skuffet til gang på gang.

Enhedslisten må lægge pres på folkene i Socialdemokratiet  og gøre det klart, at vi ikke accepterer tilbageskridt på den her dagsorden. Men det er ikke nok. Et af Enhedslistens principper er at være for selv den mindste forbedring og imod selv den mindste forringelse. Dét princip skal vi bruge i klimaspørgsmålet. Samtidig er det afgørende, at fremtidens klimabeslutninger ikke træffes af folk, der ingen andel får i resultatet. Vi unge skal derfor være med til at bestemme, når det kommer til Danmarks klimafremtid.