Enhedslistens jordbrugsnetværk

Kan et grønt parti være rigtig grønt uden at forholde sig til en jordbrugspolitik? Kan et rødt arbejderparti være rigtigt rødt uden at forholde sig til arbejdernes vilkår i jordbruget? NEJ. På en konference om landbrug og skovbrug blev det derfor besluttet at stifte: Enhedslistens jordbrugsnetværk.

Af: Af Ole Kjærulff Davidsen og Søren Kolstrup, styregruppen for Jordbrugsnetværket

På trods af gode takter, som krav om en jordreform, mere økologi og færre produktionsdyr, finder vi det nødvendigt at prioritere jordbrugspolitikken i et helt andet omfang end hidtil og se jordbrug i en større politisk sammenhæng.

Konferencen om landbrug og skovbrug fandt sted d. 28. oktober i Alken ved Skanderborg. Der var indbudt oplægsholdere med politisk og videnskabelig indsigt i såvel landbrug som skovbrug. Emnerne blev her belyst i sammenhæng med uddannelse, beskæftigelse, de økonomiske forhold, klima, miljø, økosystemer og meget mere.

Med konferencens oplæg og diskussioner mener vi at have tilvejebragt et forsvarligt grundlag for et videre arbejde med sagen, og vi opfordrer flere til at tilslutte sig det jordbrugspolitiske netværk, der nu er under udvikling.

 

Temaer og fokus

30. november holdt netværkets styregruppe sit første møde. Der var på mødet enighed om at fastholde det brede perspektiv på problematikkerne omkring jordbrug og at arbejde både handlingsorienteret såvel som teoretisk-analytisk. – Såvel netværk som styregruppe er åbne for alle interesserede medlemmer af Enhedslisten.

På mødet blev vi enige om primært at arbejde med følgende tre temaer i den kommende tid:
– Vand og lavbundsjorde
– Naturnært jordbrug
– Skat og ejerformer

Vi fokuserer på at skabe materialer og input til to kommende begivenheder:
– FN´s Vandets Dag, d. 22. marts 2024
– Valget til Europa-Parlamentet, d. 9. juni 2024.

Netværket skal i øvrigt fungere som et forum for udveksling af informationer, viden og synspunkter, og som et fællesskab med henblik på formulering af positionspapirer.

 

Kontakt

Netværket mødes ca. 4 gange årligt – nogle gange fysisk, andre gange virtuelt. Netværkets styregruppe mødes en gang månedligt på zoom.

Ønsker du at være medlem af netværket eller være aktiv i netværkets styregruppe, bedes du kontakte Ole Davidsen (mail: [email protected]). Du vil derefter blive føjet til vores mailgruppe. Her kan du følge og deltage i netværkets kommunikation.

Der er oprettet en lukket Facebook-gruppe “Enhedslistens Jordbrugsnetværk”.  Her kan du også finde informationer om gruppens aktiviteter og deltage i debatten. Du kan blive medlem her: https://www.facebook.com/groups/662534712691860

Alle medlemmer af Enhedslisten er som sagt velkomne!