Levende Limfjord – sådan har vi skabt bevægelse

Overalt er havet truet af landbrug, intensivt fiskeri og forurening. Livet uddør i søer, åer, fjorde og havet.

Af: Af Pia Thorsen, HB-medlem

EU’s vandrammedirektivet skal sikre en god økologisk tilstand i søer, floder, kystvande og grundvand inden 2027. De politiske beslutninger, der skal til for at opnå god økologisk tilstand i Limfjorden, lader desværre vente på sig. Det meget synlige iltsvind og manglende liv i Limfjorden er selvfølgelig en oplagt sag for Enhedslisten.

Nej tak til smartfarms

På Enhedslistens Regionale Kommunale Konference (ReKoKo) i februar 2022 opstod idéen om et internt netværk, som skulle blive klogere på landbrugets forsøg på at kapitalisere Limfjorden ved at lave smartfarms. Smartfarms bygger på en idé om at muslinger kan rense Limfjorden for landbrugets udledning af næringsstoffer. I 2021 tilbageviste professor Stiig Markager den idé. Ansøgningerne om smartfarms er sidenhen blevet stoppet.

Men iltsvindet og det manglende liv er stadig et problem

Lokalafdelingerne Enhedslisten Thy, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerland gik i september 2023 – med hjælp fra Enhedslisten Nordjylland – sammen om at indkalde til et offentligt møde med titlen: Hvordan gør vi Limfjorden sundere – og undgår forurening og iltsvind? På mødet præsenterede Professor Stiig Markager sin forskning, der påviser at 70% af problemerne i Limfjorden kommer fra landbrugets udledning af kvælstof. Udover professoren var også MFer Søren Egge, formanden for Foreningen Muslingeerhvervet, Henrik Nielsen, formanden for Virksund og omegns Fiskeriforening, Jan Møller og formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig, John Clausen, inviteret til at tale. 80 deltagere og journalister fra flere nyhedsmedier mødte op. De 80 deltagere var bekymrede borgere, som bidrog ivrigt til debatten med forskellige vinkler.

Borgergruppen Levende Limfjord

I november 2023 fulgte vi op med endnu et møde. Udgangspunktet var, at det nu er slået fast, at det er landbrugets kvælstofudledning, der er problemet for Limfjorden. Folkets bekymringer skulle nu omsættes til organiseret handlingsorienteret bevægelse.

Borgergruppen Levende Limfjord blev dannet af 25 fremmødte, og der blev nedsat arbejdsgrupper, som vil arbejde forskelligt. Formålet for borgergruppen Levende Limfjord er at få genskabt en levende Limfjord.

Borgergruppe virker gennem:

  • Oplysningskampagne om Limfjordens tilstand
  • Aktiviteter som fastholder og øger den offentlig opmærksom om Limfjorden og dens tilstand
  • Arbejde for at landbrugets forurening af Limfjorden stopper

Borgergruppens kanaler for organisering er en mailliste og en Facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/1058889272215455.

Der er brug for et folkeligt pres

Den første aktion løb af stablen allerede ugen efter borgergruppens dannelse. Der var uddeling af flyers ved Morsø Kommunes borgermøde om planstrategi. Morsø Kommune har som Venstre kommune selvfølgelig ikke tænkt på at bremse kvælstofudledningen ved hjælp af planstrategien. Levende Limfjords opgave er at presse politikerne til at træffe de rigtige beslutninger. Derfor skal vi være mange. Er du fra Limfjordsområdet og har lyst til at bidrage, så meld dig ind i gruppen!