EU’s svar på corona-krisen er utilstrækkeligt

I dag stemmer EU-parlamentet om den hjælpepakke, som EU-kommissionen har foreslået. Hjælpepakken fremrykker investeringer for op til 275 mia. kr. fra strukturfondene, som omdirigeres til at hjælpe sundhedsvæsenerne samt små og mellemstore virksomheder gennem krisen.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Ud over en hjælpepakke på 275 mia. kr. har EU-kommissionen og Rådet meldt sig klar til at indføre større fleksibilitet for medlemslandene i stabilitets- og vækstpagten, som binder dem til stram nedskæringspolitik.

Enhedslistens medlem af EU-parlamentet, Nikolaj Villumsen, finder det positivt, at EU endelig hjælper mod corona-krisen. Han finder dog indsatsen dybt utilstrækkelig og frygter, at rigide EU-regler kommer til at stå i vejen for genopbygningen efter sygdomskrisen.

– Hjælpepakken er et skridt i den rigtige retning, men den er slet ikke tilstrækkelig. Der er udelukkende tale om en fremrykning af penge, der allerede skulle gå til eksempelvis fattigdomsbekæmpelse og udvikling i de fattigste EU-lande, siger han og uddyber:

– Det betyder, at der ikke gives nye midler til de hårdest ramte lande, som Italien og Spanien.

Sundheden skal prioriteres højest
Enhedslisten stemmer for hjælpepakkerne for at sikre, at hjælpen når hurtigt frem. Men sundhedsindsatsen bør øges markant, mener Nikolaj Villumsen:

– Det er absurd, at EU har afsat milliarder til militær oprustning og støtte til fossile brændstoffer, mens sundhedssystemet i Italien bryder sammen – og flere lande risikerer at følge efter.

Nikolaj Villumsen, at befolkningens sundhed bør være førsteprioritet.

– Det er positivt, at EU-Kommissionen har besluttet af afvige fra den stramme sparepolitik i stabilitets- og vækstpagten, som ellers ville stå i vejen for den indsats, som Danmark og flere andre EU-lande lige nu laver for at holde gang i økonomien, siger han og fortsætter:

– Men hvis ikke sparepolitikken lægges permanent i graven, så vil EU komme til at stå i vejen for den nødvendige økonomiske genopbygning efter sygdomskrisen, forudser han.