Grove beskyldninger

Reinout Bosch, Nordvest

Enhedslistens Hovedbestyrelse har på deres møde d. 18.-19. april i en vedtagelse konstateret, at der er blevet fremført grove beskyldninger mod partiets ansatte, bl.a. om at ansatte skulle have misbrugt personoplysninger om medlemmer, misbrugt partiets midler og modarbejdet årsmøde vedtagelser. Dette er ifølge vedtagelsen foregået i en uspecificeret Facebook debat. Kritik er godt og velkomment, men må altid fremføres konkret, hvis den skal have effekt. Det gælder begge sider af denne debat.

Intet er mere skadeligt for demokratiet end tilbageholdelse af informationer. Kritikken af medlemmer må fremføres åbent, så alle medlemmer af partiet, kan lære af den.

Derfor vil jeg gerne bede HB om at forklare, hvem det er der har fremsat grove beskyldninger og hvilke beskyldninger der er blevet fremsat. Hvis grove beskyldninger er blevet fremsat, må det være muligt at påvise konkret. Sådanne anklager mod unavngivne medlemmer må kunne bakkes op af konkrete beviser. Snak om insinuationer, spekulationer og mavefornemmelser hører ikke hjemme i en sådan bevisførelse.

Er det ikke muligt åbent at fremlægge hvilke beskyldninger HB anser for at være grove, forventer jeg at HB må konstatere, at de i første omgang har konstateret forkert.

One comment

  1. Jeg beklager, at der først bliver svaret på Reinouts indlæg nu. Men Reionout har fået svar fra FU., hvor det blev gjort klart, at der ikke i Hovedbestyrelsen er blevet rejst kritik af eller anklager mod medlemmer uden for HB. Den diskussion handlede om HB´s rolle og ansvar som arbejdsgiver. Men det er alt sammen fyldigt beskrevet i HB´s skriftlige beretning til årsmødet, også hvordan HB har behandlet de bilag, som den faglige klub på landskontoret fremsendte som dokumentation for de beskyldninger, der blev rettet imod dem på facebook.

Comments are closed.