Klar til årsmøde med fremtidens socialistiske parti

På et todages møde i Aarhus havde hovedbestyrelsen blikket rettet en lille smule mod fremtids fjerne mål og rigtigt meget mod de næste års udvikling.

Et ualmindeligt kort Enhedsliste-år er allerede gået ind i den afsluttende fase. Efter kun fire måneder som hovedbestyrelse var det tid til at indstille dokumenter til årsmødet og fastlægge en dagsorden for årsmødet.

Processen har været endda meget kort. Alligevel nåede 40 afdelinger og udvalg at debattere og indsende kommentarer til hovedbestyrelsen om vores partis fremtidige politiske og organisatoriske udvikling.

Med det som baggrund har en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe udformet to dokumenter – et om den politiske strategi, der opdaterer udtalelsen om at være venstrefløj i egen ret fra 2015 og et om den organisatoriske udvikling, der identificere en række punkter, hvor Enhedslisten kan styrkes. Efter en del diskussion om mening og retning blev begge papirer indstillet som hovedforslag til årsmødet.

Vi skal dog ikke kun debattere organisation det kommende år. Vi skal også handle. Derfor er der også indstillet en arbejdsplan for det kommende års arbejde. Der vil vi, hvis årsmødet vil være med, lave en fælles partikampagne for hele partiet, afdelinger, landsorganisation og folketingsgruppe, der under den overordnede parole ”Der er råd” presse regeringen op til finanslovsforhandlingerne og vise, at vi er et rigt samfund, der har råd til både grønomstilling og social retfærdighed.

Råd skal der også være i Enhedslisten. Derfor stiller hovedbestyrelsen forslag om nye kontingentsatser. De nuværende er ikke blevet ændret siden 2009. Forslaget har to formål: for det første at forsøge at øge indtægterne fra kontingenter, så vi bliver mindre afhængige af statsstøtte og valg, og for det andet at sænke kontingenterne for de medlemmer, der har lave indtægter.

På landskontoret skal der sættes et nyt hold, der kan få eventuelle ændringer på igennem, da sekretariatschef Mette Grimstrup bliver udroteret og økonomiansvarlig Merete Pedersen desværre må stoppe pga. helbredet. Hovedbestyrelsen har nedsat ansættelsesudvalg til begge stillinger samt til ansættelse af en presserådgiver i Bruxelles.

Endelig nåede vi også en aktuel politisk debat om klimakrisen. Peder Hvelplund orienterede om forhandlingerne om klimahandlingsplan i Folketinget, inden vinterstormen tvang os tidligt af sted, så øboerne (sjællændere og bornholmere) havde en chance for at nå hjem, før færger stoppede trafikken, og broer lukkede ned.

Laura Kofod
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse