Kommunernes Landsforenings tanker om de kommende overenskomstforhandlinger

Per Clausen, Aalborg
Jeg repræsenterer Enhedslisten i KL’s bestyrelse, hvor vi også diskuterer de kommende OK-forhandlinger på det offentlige område. Efter de sidste forhandlinger var der hos de offentlige arbejdsgivere stor overraskelse over den store aktivitet og musketereden hos de offentligt ansatte – og at denne blev fastholdt så lang tid og dermed fik afgørende betydning for resultatet. Den gang var den største frygt hos arbejdsgiverne, at denne situation  ville gentage sig ved de kommende overenskomstforhandlinger.
Den frygt er helt væk. Man vurderer, at situationen denne gang ser helt anderledes ud. I KL er vurderingen, at splittelsen blandt de faglige organisationer er meget stor. Faktisk frygter man, at splittelsen kan føre til, at enkelte grupper går ud i konflikt alene.
Deres vurdering kan være helt forkert – og så er alt godt. Men måske er der noget om snakken, og så er der vel brug for en aktiv indsats fra Enhedslistens faglige aktivister, kammerater på ledende poster og andre gode kræfter.