Kvindekamp er fortsat klassekamp

For Enhedslisten er ligestilling et vigtigt område, der hænger sammen med andre former for ulighed i samfundet. Derfor er Pernille Skipper stolt over at overtage ordførerskabet.


Sarah Glerup, Rød+Grøn


Mens de færreste kender ligestillingsordførerne i Socialdemokratiet eller Venstre, så har Enhedslisten for nylig givet området til sin politiske ordfører. Det giver god mening, når man opfatter uligestilling mellem køn som uløseligt forbundet med generel økonomisk ulighed.
– Det er jo en gammel traver, at ‘Kvindekamp er klassekamp’, men det er stadig rigtigt. Den økonomiske ulighed i vores samfund skævvrides endnu mere af køn. Det viser sig i de livsmuligheder, vi hver især har. Man starter længere fremme på banen, hvis man er hvid mand født af ressourcestærke forældre, påpeger Pernille Skipper.

Covid19 udstiller uligheden
Pandemien har gjort koblingen af køn og klasse smertelig tydeligt. 
– Mange af så såkaldt ‘samfundskritiske funktioner’, da samfundet lukkede ned, er ekstremt lavt lønnede. Sjovt nok er rigtig mange af dem også kvinder. Det var pædagogerne, SOSU’erne, jordemødrene og rengøringsassistenterne, der blev ved med at arbejde og udsætte sig selv for risiko, mens andre gik i sikkerhed bag Zoom-skærmen. Vi har i den et klassesamfund, når netop de lavest lønnede bliver sendt i fronten.
Pernille minder om, at uligelønnen ikke kun ses på tværs af fag, men også mellem f.eks. mandlige og kvindelige sygeplejersker.
– Det er en måde at splitte os på, der sikrer arbejdsgiverne billigst mulig arbejdskraft. På den måde hænger det hele sammen: når vi accepterer, at kvinder tager mest barsel og dermed får deres pension og alt muligt andet forringet. Når vi accepterer, at kvinder bliver udsat for krænkende adfærd i det offentlige rum. Så sørger det for, at vi hele tiden bliver set som lidt mindre værd i kraft af vores køn. Og dét retfærdiggør så den uligeløn, der hænger sammen med klasse.


Danmark er bagud
Som eksempel på Danmark ligestillingsproblemer nævner Pernille, at kvinder i gennemsnit mister 10 procent af deres livsindkomst per barn, de får. Mænd? De mister i gennemsnit 0 procent.
– Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard råber “ligestilling er en dansk værdi” i hovedet på alle, der kommer hertil, men i praksis er vi selv ekstremt ringe til det. Det er sigende, at vores nuværende ligestillingsminister samtidig er minister for fødevarer og fiskekvoter. Det er en spand for de områder, der var til overs! I hvert fald de sidste ti år har ingen dansk ligestillingsminister haft en portefølje. De har holdt taler og klippet snore over, men reelt har ingen ligestillingsminister, rød som blå, haft handlemuligheder.
Alligevel tror Pernille Skipper, at der er fremskridt på vej.
– Vi har set en kæmpe positiv forandring de sidste fem år. Ikke på Christiansborg, men i samfundet generelt. Siden første bølge af #MeToo har vi ændret samtykkelovgivningen og diskuteret ligestilling og sexisme på nye måder. Vi er slet ikke færdige, men jeg er optimist på den næste generation af kvinders vegne.