Nyt boligpolitisk program er en milepæl

Enhedslisten fik på årsmødet i maj et boligpolitisk delprogram – og dermed en sammenhængende boligpolitik.  Det er et fantastisk og tiltrængt fremskridt for vores parti.

Peter Ussing, boligpolitisk udvalg

Boligpolitikken i Danmark er gennem de sidste årtier løbende blevet mere urimelig og ulighedsskabende. Det skyldes blandt andet, at venstrefløjen gennem årtier har nedprioriteret den boligpolitiske kamp. Men boligområdet har altid været – og er fortsat – et centralt område i klassekampen.

Det betyder blandt andet, at:

  • Det er blevet så dyrt at få en bolig i de store byer, at kun de mest privilegerede i dag har råd til det.
  • I den almene sektor betyder ghettoloven og fleksibel udlejning diskrimination af de fattige, de arbejdsløse, dem med korte uddannelser og alle med ikke-vestlig baggrund og de tidligere straffede.
  • Boligejerne tjener enorme skattefri kapitalgevinster på det at eje fast ejendom, mens lejerne bliver sorteper.
  • Andelsboliger er blevet gjort til spekulationsobjekter på linje med ejerboliger.

Vi ønsker at sikre alle en mulighed for at få en bolig til en pris, de kan betale, og samtidigt at fjerne de store skattefri gevinster på ejerboliger.

Vores bud på en mere retfærdig boligpolitik
Enhedslisten har siden 2012 haft en årsmødevedtagelse om at afskaffe ejendomsværdiskatten og indføre slutskat på den kapitalgevinst, en boligejer kan opnå. Det nye boligprogram lægger nu op til, at ejerne af ejer- og andelsboliger skal betale ejendomsværdiskat hvert år. Og så høj en skat, at dette dæmper væksten i boligpriserne.

Der skal ryddes op i de kreative låneformer, som har været med til at drive boligpriserne op.

Op til folketingsvalget i 2019 førte partiet valgkamp med krav om, at der skulle bygges en ny almen bolig for hver en bolig, der blev revet ned som følge af ghettopakken. Det nye boligprogram fastslår, at partiet ønsker helt at afskaffe Ghettopakken.

Enhedslisten kræver, at mindst 50 procent af alle nybyggede boliger fremover skal være non-profit, almene boliger. De nye almene boliger skal have en husleje, som almindelige lønmodtagere kan betale, så alle kan bo godt uanset indkomst.  Og de almene boligafdelinger skal styres med reelt beboerdemokrati.

Priserne på boliger skal sænkes, blandt andet ved at give den almene sektor bedre finansiering med lavere omkostninger. Årsmødet slog også fast, at partiet er imod fleksibel udlejning.

Afskaf privates ret til at udleje boliger
Vi ønsker at afskaffe den private udlejningssektor. Indtil det er sket, skal de private lejeboliger reguleres for at undgå den spekulation, vi ser. Ved moderniseringer af boliger indføres altid omkostningsbestemt leje. Beboerne skal kunne afvise unødvendige ”moderniseringer” af deres boliger og have større indflydelse på deres boligforhold gennem beboerdemokrati. Kommunerne skal sikres anvisningsret til lejligheder i de private udlejningsejendomme.

Lokalt arbejde skaber forandring
Der er tale om et ambitiøst boligprogram. På grund af den kraftige højredrejning på boligområdet vil vi fra starten ikke have mange allierede. Men vi håber, at vi kan skabe en bevægelse mod større lighed og social ansvarlighed på boligområdet.

Da vi har lang vej foran os, opfordrer vi partiets medlemmer til at kæmpe i boligbevægelsen, i de lokale boligforeninger og lejerforeninger samt i kampen mod Ghettopakken. Og i Enhedslistens boligpolitiske udvalg!

Tak til de boligaktivister fra hele landet, som har hjulpet med at lave programmet. Og tak til dem, som har bidraget til at skrive programmet, ikke mindst til Pelle Dragsted og Margit Kjeldgaard.

Læs mere om Enhedslistens boligpolitiske udvalg på: bpu.enhedslisten.dk