Om skolenedlukningerne. Kommentar til Nina Bjørner

Af Steen Simonsen

HVOR ER ENHEDSLISTENS HELHEDSTÆNKNING MED CORONA-PANDEMIEN? Spørger Nina Bjørner, Gentofte meget velbegrundet i et debatindlæg. Det undrer også mig meget, at vi i Enhedslisten tilsyneladende ikke har nogen form for helhedstænkning i forbindelse med håndtering af Corona.

Tak for dit indlæg Nina.

Jeg undrer mig og frustreres over, at der ikke i Enhedslisten er en åben og struktureret debat om, hvilke tiltag der er hensigtsmæssige i forhold til at dæmpe og undgå sygdom som følge af Corona. Det er forkert og uforståeligt.

Jeg er meget enig med Nina i hendes betragtninger om, at det ud fra et overordnet sundhedsfagligt perspektiv er forkert at lukke skolerne. Det er der måske nogen, der er uenige i. Men det er fatalt, at vi end ikke har debatten og uden denne debat blot har støttet skolelukninger med de store sociale og menneskelige konsekvenser, det har for vores børn og unge.

I de nuværende forhandlinger på baggrund af modeller fra ekspertgruppen, har man end ikke forholdt sig til, hvorledes man kunne åbne skolen for de 10-14 årige. Den gruppe er bare lige som forsvundet. Man har end ikke taget stilling til dem. De bliver bare ikke omtalt. Ingen, inklusive Enhedslisten, har protesteret over det

Det er mig ubegribeligt, hvorledes man som politisk parti, eller som en regeringen, der kalder sig børnenes regering, overhovedet forestiller sig at kunne sende afgangselever i skole, mens de 10-14-årige stadig må blive hjemme foran computeren, isolerede på deres værelser.

I Norge har man fx tydeligt for lang tid siden erklæret, at over for børn og unge må man udvise det aller største hensyn i Corona-politikken, og som følge heraf har der siden foråret kun været ganske få lokale skolenedlukninger.

Det forekommer ganske uklart, hvorledes man i Danmark prioriterer børn og unge. Det skyldes først og fremmest regeringen, men også regeringens støttepartier herunder Enhedslisten.

Jeg vil ønske, at politikere og andre, herunder Enhedslisten, der har indflydelse på coronapolitikken, meget meget tydeligere markerer en holdning, der prioriterer børn og unge, og arbejder for den i praksis.

Enhedslisten må langt mere på banen med henblik på at drøfte og prioritere i coronapolitikken.

Det er ikke nok at sige: “Vi må være forsigtige”. Vi må være meget tydeligere i arbejdet for en politik, der varetager børn og unges interesser, sundhed og trivsel.

Kammeratligst Steen Simonsen, pensioneret lærer og morfar – samt mangeårigt medlem af Enhedslisten.