Det lykkedes at skaffe psykiatrien 600 mio. kr. allerede fra 1. januar. "Jeg er stolt og glad - og meget taknemmelig for alle de pårørende, ansatte og patienter, der har kæmpet og fortalt og delt deres historie. Uden jer var det aldrig gået", siger Pernille Skipper.

Psykiatrien får en akut håndsrækning

Enhedslisten fik med i næste års finanslov, at psykiatrien akut får tilført 6oo mio. kr. Pengene skal allerede fra næste år give flere sengepladser, bedre kvalitet og en hurtigere akutindsats.

Peder Hvelplund, psykiatriordfører

Langt størstedelen af pengene – 510 mio. kr. – er afsat til at forbedre psykiatriens kapacitet og kvalitet. De sidste mange år har området fået mærkbart færre ressourcer per patient. Derfor var det vigtigt for Enhedslisten at garantere penge til forbedret behandlingskvalitet.

Derfor skal psykiatrien have et akut løft

Psykiatrien står i akutte problemer. Der er alt for mange patienter til alt for få sengepladser, og personalet kan ikke følge med. Over halvdelen af alle læger i psykiatrien har inden for en given uge oplevet at udskrive syge patienter, inden de var færdigbehandlede. Og halvdelen af alle læger i psykiatrien oplever hver uge at afvise patienter, der har behov for at blive indlagt. Alligevel fik psykiatrien ikke flere penge ved den netop indgåede økonomiaftale mellem regionerne og regeringen.

For Enhedslisten er forholdene i psykiatrien helt uacceptable. Derfor krævede vi et akut løft af psykiatrien på årets finanslov. Det lykkedes at komme igennem med vores krav, hvilket betyder, at der allerede næste år afsættes 600 mio. kr. til psykiatrien. De penge skal blandt andet sikre flere sengepladser, bedre kvalitet i behandlingen, mere personale og bedre hjælp til de pårørende.

I foråret 2020 begynder regeringen arbejdet for en langsigtet forbedring af psykiatrien, gennem en 10-års handlingsplan, og her vil Enhedslisten fortsat arbejde benhårdt for mere og bedre forebyggelse, kvalitet i indsatsen i kommunerne og på bostederne samt bedre sammenhæng mellem bostederne og psykiatrien.

Mindre tvang og bedre forhold for ansatte
Der er afsat penge til mere tværfaglighed og efteruddannelse. På den måde sikres et bredere udbud af behandlinger i psykiatrien, hvor der samtidig bliver tid til faktisk at se patienterne.

Det var også vigtigt for Enhedslisten at forbedre forholdene for de ansatte. Det er en forudsætning for at fastholde det dedikerede personale og trække nye kræfter til. Forhåbentlig vil nogle af dem, der har forladt faget, overveje at vende tilbage.

En del af midlerne skal forbedre kapaciteten på Sikringen. Ikke fordi vi vil udvide Sikringen, men fordi stedet har manglet ressourcer i en sådan grad, at svært syge borgere har ligget bæltefikseret i op til 13 måneder. Det er fuldstændig uanstændigt.

Endelig har Enhedslisten fået afsat 90 mio. kr. til retspsykiatrien. Også her mangler ressourcer i en sådan grad, at retspsykiatriske patienter optager pladser i den almene psykiatri.

Værdig psykiatri – også på lang sigt
Ved at få psykiatrien på finansloven med en bevilling på 600 mio. kr. årligt har vi lagt et vigtigt fundament for den 10-årige handlingsplan, der skal lægges til foråret.

Til den tid vil vi arbejde for en plan, der vægter forebyggelse, inddragelse af pårørende og koordination mellem almen praksis, den kommunale og den regionale indsats. Vi vil samtidig insistere på, at brugere, pårørende, ansatte og faglige organisationer bliver inddraget undervejs, så vi kan sikre værdig og sammenhængende psykiatri for alle.

Finansloven for 2020 er første vigtige skridt i den retning.