Hvad rører sig egentlig i regionerne?

Af Esben Bøgh Sørensen, Janus Rønbach, Eva Aabyen Hyllegaard, Marianne Rosengren Pacarada og Rasmus Falck Østergaard, regionsansatte.

Særligt i et valgår er det en del af Enhedslistens hverdag at beskæftige sig med både de meget lokale sager og de landsdækkende.

Den præhospitale indsats skal hjemtages fra private aktører

I Region Midtjylland har vi allerede hjemtaget op til 60% af indsatsen, men vi skal op på 100%, og vi skal udbrede hjemtagningen til flere områder.

Vi vil øge antallet af uddannelsespladser inden for de forskellige faggrupper; serviceassistenter, sygeplejersker og læger. Enhl. har i regionsrådet netop været med til at vedtage en strategi, hvor service og rengøring går fra ufaglært til faglært, og hvor uddannelseskapaciteten af sygeplejersker øges med 65 pladser om året.

Kampen for Østbanen

Enhl. Sjælland har længe kæmpet for at forbedre den kollektive trafik. Transportminister Benny Engelbrecht sagde til Altinget:

”I landdistrikterne betyder de store geografiske afstande, at bilen ofte bliver prioriteret … vi satser på den kollektive trafik der, hvor folk har lyst til at bruge den – ikke mindst i de store byer og på tværs af landet.”

Det er helt galt. Kampen for Østbanen viser et stort behov for kollektiv trafik også uden for storbyerne. 5000 er aktive i Facebook-gruppen for bevarelse af Østbanen, og et enigt regionsråd støtter op, men renoveringen af Østbanen kan kun finansieres via finansloven. Det betyder, at vi skal lægge pres på socialdemokraterne på Borgen.

Bedre vilkår for de fødende

Enhl. Region Hovedstaden er (både i regionsrådet og i medierne) gået ind i den debat om trygge fødsler, som Mødrehjælpen startede i efteråret. Fødselsområdet har længe været presset, og der skal flere midler til. Vi skal tiltrække og fastholde jordemødre på vores fødeafdelinger.

Regionen har lige oprettet et udvalg, der skal udvikle fødselsområdet. Formanden, Annie Hagl fra Enhl., udtaler: ”Vi har en vigtig rolle som region med at sikre et godt forløb hele vejen fra de første fødselsforberedelser til den første tid som familie.”

Råstofplanen Syddanmark

Råstofplanen er til høring i Region Syddanmark, og klimaet spiller med. Mange kommuner har grusgrave eller står over for at få det. Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem for Enhl., kalder til handling, så vi sammen kan sikre biodiversitet, drikkevand, sundhed, miljø, natur og kulturarv under råstofudvindingen.

De konkrete problemer i den nuværende plan er dels de områder, hvor der graves i fredskov, dels områder tæt på Natura 2000m, hvor vi skal udvide den vilde natur og skabe sammenhæng, bl.a. sikre kravet om økologiske forbindelser.

Enhedslisten Nordjylland klar til regionsrådsvalg

Søndag d. 31. januar holdt Enhl. Nordjylland generalforsamling på zoom. Knap 40 medlemmer loggede på. Vi valgte spidskandidater og vedtog politisk grundlag for det kommende regionsrådsvalg og arbejdet i regionsrådet.

Vi vil forstærke fokus på psykiatriens udvikling, forebyggelse, lighed i sundhed og decentralisering af sundhedstilbud, men også fx sikring af drikkevand og natur og en forbedret kollektiv trafik.

Spidskandidater: 1. Susanne Flydtkjær, Aalborg, 2. Janne Toft-Lind, Mariagerfjord, 3. Søren B. Andersen, Aalborg