Retning: Boliger er hjem – ikke spekulationsobjekter

”Vores grundsyn er, at boliger skal være et samfundsgode, hvor priser ikke skal fastlægges efter udbud og efterspørgsel, men ud fra et socialt synspunkt”.

Ordene lyder radikale i dag, men er faktisk et uddrag fra en tale af Jens Otto Krag på socialdemokraternes kongres i 1970. Siden er udviklingen i vores boligsektor desværre gået stærkt i den forkerte retning. Frem for at være rammen om vores liv, er boligerne i stigende grad blevet forvandlet til spekulative aktiver.

Boligsektoren er blevet sammenfiltret med den finansialiserede kapitalisme, og friværdi og boligformue er nu stærkt drivende for samfundets ulighed. Samtidig er beskyttelsen af lejerne mod ublu priser reduceret, og internationale kapitalfonde er rykket ind i vores storbyer. Mens byggeriet i vores almene, ikke-profitdrevne sektor nærmest er gået i stå. Konsekvensen er, at det er blevet stadig sværere for mennesker med almindelige indkomster at bo – ikke mindst i de store byer.

Det er på tide at vende udviklingen. Og det er netop, hvad Enhedslisten sætter sig for med det nye boligpolitiske program, som blev vedtaget på partiets årsmøde i maj. Det er ikke småreformer, der er tale om, men ændringer, der vil ændre grundlæggende ved vores boligsektor. Fair beskatning af boliggevinster skal stoppe eksplosionen i boligprisstigningerne. Beskyttelse af lejerne mod ublu priser skal give tryghed til lejerne i hele den private lejesektor. Og så skal den almene boligsektor vokse sig langt større – blandt andet ved at give almene boligforeninger forkøbsret til private udlejningsejendomme. Målet er, at demokratiske, fællesejede og profitfri almene boliger skal udgøre en stigende andel af boligerne.

Boligprogrammet skal følges op af et handlingskatalog, så vi både som aktive i boligbevægelsen og i politiske forhandlinger kan sætte tryk på arbejdet for en ny boligpolitik, der gavner de mange og ikke de få.  Kampen for gode og billige boliger bliver ikke mindst vigtig i efterårets kommunalvalg. For Krag havde ret: Vores hjem og vores boliger er alt for vigtige til at blive overladt til markedskræfternes hærgen.

Pelle Dragsted

Medlem af Enhedslisten hovedbestyrelse