Skal borgerrådgivere tvinges igennem fra Christiansborg?

Maja Ekberg-Hansen, Vanløse

Borgerrådgivere i de danske kommuner arbejder hver dag for at understøtte borgernes retssikkerhed. Vi hjælper med stort og småt indenfor hele den kommunale forvaltning – lige fra børnesager til ansøgninger om byggetilladelse til en carport. Jeg siger ”vi”, fordi jeg selv har arbejdet som sådan de sidste fire år og er kæmpe fan af, at man som borgerrådgiver kan gøre en positiv forskel for den enkelte borger og samtidig understøtte læringsprocesser i kommunen, så der sker en forbedring af sagsbehandlingen generelt. Derfor glæder det mig også, at flere kommunalbestyrelser beslutter at oprette en borgerrådgiverfunktion i deres kommune. Indtil videre er det nemlig op til det lokale demokrati at beslutte, om borgerne skal have mulighed for at få hjælp hos en borgerrådgiver eller ej.

Jeg kan forstå, det er Enhedslistens politik, at det skal gøres lovpligtigt for kommunerne at ansætte en borgerrådgiver, men det vil jeg gerne advare imod. Dels undrer det mig, at et demokratisk orienteret parti som Enhedslisten ikke er mere optaget af at bevare en styrke i det lokale, kommunale demokrati ved at lade beslutningskompetencen ligge dér, og dels vil det i høj grad svække borgerrådgiverens mulighed for at arbejde konstruktivt i kommunen, hvis der ikke er lokalpolitisk opbakning til det.

Som borgerrådgiver befinder man sig i en udsat position, da man som oftest arbejder alene og altid skal agere uvildigt i forhold til den kommunale forvaltning. Når man retter kritik af forvaltningens arbejde, har det stor betydning, at man har kommunalbestyrelsens opbakning som rygstød. Der er respekt omkring vores arbejde, og det har stor betydning, at den enkelte borgerrådgiver hver år skal aflægge en beretning for lokalpolitikerne, som giver indblik i borgernes oplevelse af kommunen og eventuelle problemer i forvaltningen.

Hvis oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion bliver et pålæg fra Christiansborg, vil der mangle et incitament for forvaltningen til at samarbejde, og borgerrådgiveren vil ende som en uønsket figur uden mulighed for at skabe reelle forandringer.

Forkortet af redaktionen

2 comments

 1. Ja.

  Borgerrådgivere skal tvinges igennem via Christiansborg.
  EL i Aabenraa kommune har gennem år kæmpet for at få ansat en borgerrådgiver i kommunen, men det er ikke lykkedes indtil nu, på trods af at ansættelsen af en borgerrådgiver har været topprioriteret i budgetforhandlingerne.

  Det er til overflod dokumenteret, at en borgerrådgiver formidler kontakt mellem borger og relevant forvaltning / sagsbehandling. Og at netop denne funktion løser mange knuder og meget frustration, hvor en borger føler sig kørt over af kommunen eller hvor en afgørelse ikke er til at forstå.

  Hertil kommer, at i en nabokommune har en borgerrådgiver halveret antallet af ankesager fra jobcenter / arbejdsmarkedsforvaltning.

  Det er en ren win / win situation for borgeren og for kommunen at råde over en borgerrådgiver.

  Så de sidste bagstræberiske kommuner skal tvinges til at ansætte en borgerrådgiver.

  Jo før jo bedre.

 2. hvis retsikkerheden i dk skal være ens i hele dk er man nød til at tvinge det i gennem og en borgerrådgiver skal jo ikke være farvet men forholde sig til love og regler måske oversætte et til tider uoverskulig brev skrevet i et snørklet sprog gite til hvor man skal gå hen når man som borger kan søge hjælp til de samme tænder efter 3 forskælige lovgivninger hvilken er så den rigtige eller bedste

Comments are closed.