Slaget om Budgetloven forestår!

Økonomiaftalerne mellem Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening blev indgået 29. maj – uden Enhedslistens stemmer. Godt nok tilfører de henholdsvis 1,3 og 1,5 milliarder mere til regionernes og kommunernes driftsramme. Pengene forslår bare ikke i forhold til de øgede udgifter, som det offentlige har til flere børn og ældre samt stigende udgifter på sundhedsområdet og til borgere med handicap.

Det er anden gang, disse aftaler indgås under den siddende regering, uden at man sørger for at dække kommunerne og regionerne ind i forhold til de voksende opgaver, og uden at der prioriteres midler til en klimaindsats. Det er bare ikke godt nok!

Hvis der skal rykkes markant på velfærden i den offentlige sektor og i forhold til klimaet, er kommuner og regioner uomgængelige aktører. Derfor er økonomiaftalerne nødt til at indeholde særskilte ressourcer til disse opgaver.

Ligesom forståelsespapiret opstiller en klar forventning om et løft af velfærden, formuleres klimaambitionen også som en reduktion af udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Hvis ikke regeringen snart trækker i arbejdstøjet og leverer på de forventninger, de selv har stillet op, så er og bliver forståelsespapiret ikke andet end 18 taknemmelige stykker A4. Det ville desværre ikke være første gang i verdenshistorien, at aftaler blev reduceret til det.

Næste slag i forhold til at hæve serviceniveauet i den offentlige sektor hedder: Skrot Budgetloven! Budgetloven styrer, hvor mange penge, kommuner, regioner og staten må bruge på velfærd, klima og andre gode ting, og Folketinget sørger netop ikke for, at beløbene følger med de voksende opgaver. Mange partiafdelinger er allerede i gang med at mobilisere og pleje kontakterne til de faglige organisationer, da loven skal revideres til efteråret. Det må ikke gå stille for sig, så gå ind på www.skrotbudgetloven.dk og sæt det på dagsordenen i din afdeling, hvis I ikke allerede er i gang!

Morten Riis
Medlem af Enhedslistens forretningsudvalg