Laila Walther står i spidsen for den nye socialpolitiske tænketank Socius.

Socialpolitikken skal højt op på den politiske dagsorden

Tænketanken Socius holdt for en måned siden stiftende møde på Kofoeds Skole. Tænketanken er kommet godt fra start med et budskab om at fremme en bæredygtig socialpolitik. Rød+Grøn har talt med Laila Walther, der blev valgt som formand, om Socius’ formål og fokus.

Dorte Olsen, Socialpolitisk udvalg

I de sidste mange år har socialpolitikken som selvstændigt politikområde fået stadig mindre plads, mener Laila Walther.

Socius’ bestyrelse

Formand: Laila Walther, direktør for LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Øvrigt forretningsudvalg: Henriette Kjær, public affairs director for Rud Pedersen Public Affairs og tidligere socialminister. Troels Boldt Rømer, landsformand Ungdommens Røde Kors

Øvrig bestyrelse: Anne Worning, tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening

Jann Fønss, frivillig hos SydhavnsCompagniet. Linda Lundgaard Andersen, professor, Organisering, Etik og Social Bæredygtighed, RUC. Mette Blauenfeldt, sektionschef i Dansk Flygtningehjælp Integration. Yildiz Akdogan, projektleder og forhenværende MF for Socialdemokratiet.

– Samtidig har de sociale udfordringer kostet på både den menneskelige og samfundsmæssige bundlinje. Det har gjort vores samfund fattigere, mere utrygt og mindre inkluderende. Det bør der laves om på! Derfor skal de politiske løsninger være socialt bæredygtige, pointerer Laila og uddyber:

-Fattigdom blandt børn er ikke socialt bæredygtigt. Vi ved, at materiel mangel giver dårlig trivsel, forringet skolegang og ensomhed blandt børn. Der sætter sig spor langt ind i voksenlivet. Mange børnefamilier må klare sig for meget lave ydelser, der medfører alvorlige afsavn og en betydelig chanceulighed for børnene. Altså er det ikke socialt bæredygtigt!

Der skal lyttes og handles
Målet er, at Socius udvikler sig til en tænketank, der både opsamler kendt viden og producerer ny viden, og dermed også ny indsigt og nye løsninger.

– Der er brug nye visioner. Socius skal være en lytte- og handletank, der lægger øre til brugernes og bevægelsernes stemmer. Det bliver kun bæredygtigt, når den sociale indsats bygger på menneskers egne erfaringer og forslag til løsninger, fremhæver Laila Walther.

Tænketanken er stiftet af en lang række socialpolitiske aktører, der inviterer til dialog på tværs af sociale fokusområder og politiske forskelle. Der er allerede nedsat en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskning, analyse og kommunikation. En event- og aktivitetsgruppe er i fuld gang med at forberede præsentation af tænketanken for offentligheden først i det nye år. I første omgang vil der blive sat fokus på fattigdom og retssikkerhed.

– Fattigdom, fordi vi vil gøre opmærksom på de mange ubæredygtige forhold, som fattigdom fører med sig. Og retssikkerhed, fordi sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund skal kunne fange alle, fastslår Laila.

En uundværlig tænketank
På det stiftende møde fremkom en stribe ønsker til kommende indsatser. At der bliver nok at tage fat på viser nogle få stikord fra debatten: Opgør med uværdige forhold i psykiatrien, støtte frem for straf og sanktioner, stop for polarisering og marginalisering, styrket boligsocialt arbejde, bedre retssikkerhed, væk med fattigdomsskabende ydelser…

– Der er brug for, at alle kræfter står sammen om at udvikle en vision for et nyt og socialt bæredygtigt samfund. En kommende klimakamp kan betyde ressourceknaphed. Medtænker vi ikke social bæredygtighed, risikerer vi at øge den sociale ulighed. Det er alt andet, end det vi vil, understreger Laila Walther og fortsætter:
– Ambitionen er, at Socius skal blive kendt som en kompetent debattør og vidensbank på hele det sociale område. Og den skal være det naturlige omdrejningspunkt for nytænkning af socialpolitikken – en tænketank, der ikke kan undværes, slutter hun.

Læs mere om SOUCIS på www.sociusplatform.dk