Uansvarligt at eksportere flygtninge til fattigere lande

Regeringens lovforslag om at gøre det muligt at asylbehandle og at oprette modtagecentre i lande uden for EU blev førstebehandlet i går. Enhedslisten støtter ikke forslaget.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Forslaget er hverken humant eller retfærdigt, hvilket ifølge forståelsespapiret ellers burde være regeringens officielle holdning til et asylsystem.

– Som en rig nation kan vi ikke tillade os at bestikke andre lande til at overtage vores forpligtelser. Vi har et ansvar, og det ansvar skal vi stå ved. At eksportere flygtninge til fattigere lande mod betaling er ikke at tage ansvar. Det er en grov udnyttelse og fuldstændig urimelig behandling af mennesker, konstaterer Rosa Lund, udlændingeordfører for Enhedslisten.

Lovforslag fylde med huller
Regeringens forslag fremstår desuden ufærdigt, blandt andet tredjelandes overholdelse af menneskerettigheder. Og så har regeringen ikke fremlagt, hvilke lande det drejer sig om – det umuliggør en reel stillingtagen til lovforslaget, mener Rosa Lund.

– Lovforslaget er fyldt med huller. Hvad gør vi med LGBT-flygtninge? Hvorfor er de forpligtelser, et tredjeland skal overholde i forhold til menneskerettigheder, ikke skrevet ind? Hvad gør vi, hvis et modtagerland ikke lever op til forpligtelserne, nævner hun.

En af de største ubekendte ved forslaget er, hvilket tredjeland vi taler om.

– Et kvalificeret bud kunne være Rwanda, som gennem årtier er blevet misbrugt af europæiske nationer, og som nu står til endnu en omgang grov udnyttelse – denne gang fra Danmark. Tilfældige fængslinger, umenneskelig behandling, tortur er dagligdag i landet. Jeg tror ikke, vi på nogen måde kan garantere sikkerheden for de mennesker, som vi kommer til at sende dertil med denne lov, vurderer Rosa Lund.

Det er ikke kun Enhedslisten, der rejser disse problematikker. Der er mange høringssvar fra kvalificerede organisationer som Amnesty, Institut for Menneskerettigheder, DIGNITY og Advokatsamfundet, der forholder sig meget kritisk lovens hullede udformning.