Universitetsvalg: Det er vigtigt at stemme

Af Christoffer Slott, Uddannelsespolitisk Udvalg i Enhedslisten

Så er det ved at være tid igen. Du skal stemme om noget så vigtigt som fremtiden på dit studie. Det sted hvor du tilbringer mange af dine vågne timer i adskillige år. Så det er vel en oplagt mulighed for at tage tyren ved hornene og komme ind i valgkampen, få stemt og generelt sætte dig ind i de udfordringer der kunne være på dit studie. I praksis er det dog en meget lille grad af de studerende der gør dette. Ved de netop overståede kommunal og regionsrådsvalg sås en stemmeprocent på 60, og der skulle man møde op fysisk eller brevstemme. Ved studievalgene er det muligt at klare det hele fra sofakanten digitalt. Men hvorfor så den ringe deltagelse?

Universitetsvalg (Ofte bare kaldt Univalg) er flere forskellige valg på de forskellige universiteter i Danmark. Univalg dækker ofte over flere forskellige typer valg såsom Studienævn, Bestyrelse m.fl. afhængig af dit universitet. De fleste valg foregår årligt. På KU stemmes der eksempelvis både på institutniveau (Studienævn), Fakultetsniveau (Akademisk råd) og til universitetsbestyrelsen, som er det overordnede beslutningsorgan. Fordelingen af medarbejdere, studerende, eksterne medlemmer, dekan mm er forskellige fra studie til studie og på de forskellige universiteter. Ligeledes er størrelsen på organerne forskellig og derfor kan det betyde stor forskel om der er 2 eller 3 pladser til de studerende. Eksempelvis sidder der 2 studerende i bestyrelsen på KU ud af i alt 11.

Opgaver i de forskellige organisationer spænder vidt og bredt, og nogen råd og udvalg giver større demokratisk medbestemmelse og indsigt end andre. Specielt når det kommer til de studerendes rettigheder i de forskellige organer.

Univalg fungerer på nogen måde ligesom vi kender til fra Folketings- og kommunalvalg. Studenterorganisationerne er dog ikke altid politisk knyttet til et bestemt parti, men kan også̊ markere sig på specifikke mærkesager, der ikke nødvendigvis er politisk betonet.

De forskellige universiteter gør sig umage for at gøre opmærksom på når der de årlige valg, og de forskellige organisationer udfører handlinger som vi kender det fra andre valg med flyers, gratis kaffe og croissanter og lignende. Universiteterne er også̊ gode til at informere om valgene på deres hjemmesider og forsøger at vejlede og oplyse i bredt omfang. Man kan ofte også̊ på campus se valgplakater hænge rundt omkring. Derfor kunne man tro, at der blev opmærksomhed omkring valgene i en sådan grad, at en væsentlig grad af de studerende blev mindet om at engagere sig, stemme, og generelt sætte sig lidt ind i de strukturelle ting omkring deres universitet, når de nu skulle gå der 3-5+ år.

Dette er desværre langt fra tilfældet. Fælles for alle typer univalg er, at de studerende engagerer sig i lav grad. Dette omhandler både stemmeprocent, valgkamp og i andre aktiviteter omkring valgene. Oftest ses en stemmeprocent på mellem 15-30% (https://bit.ly/3nGNg3h)

Vi vil gerne opfordre alle til at bruge deres demokratiske ret. Ikke kun for at få indflydelse på dit studie, men også for at legitimere rollen som studerende som værdifuld på dit studie. Jo flere der stemmer, jo større er chancen for at flere studerende i fremtiden vil få plads i de forskellige organer og derved øge indflydelsen for dem, som universiteterne faktisk er til for. Omvendt kan det ses at jo færre der stemmer, jo nemmere er det for ledelsen at argumentere for færre pladser i udvalgene for de studerende da de jo alligevel er ”ligeglade”.

Det kræver ikke mange kræfter at besvare den mail du har modtaget med link i din indbakke at stemme til et elektronisk valg, men det gør så stor en demokratisk forskel for dig og de kommende studerende at have mulighed for at deltage i den demokratiske indflydelse som er og skal være en del af universitetet. Vi har mulighed for at få indflydelse hvis vi vil have det. Og med fortsatte nedskæringer af studiepladser, færre undervisningstimer, flere løstansatte medarbejdere og forskere, har behovet for en aktiv studenterbevægelse aldrig været større. Det er også en stemme ikke at stemme, det er en stemme til universitetsledelsen om, at de gerne bare må bestemme hvad dit studie skal indeholde, både fagligt, socialt og strukturelt.

Vi anbefaler at du stemmer på nogen, der forsøger at give de studerende mere indflydelse på dit studie, sådan som studenterrådene arbejder for. Studenterråd, studentersamfund og fagrådene er partipolitisk uafhængige, men de kæmper som de eneste opstillede for mere demokratisk medbestemmelse til studerende og har talt konsekvent imod nedskæringer, derfor opfordre vi til at stemme på dem. Så brug din stemme, og gør studenterpolitikken relevant igen!