Foto: Yucar Fotografik, Unsplash

Vi behøver en national plan for spildevandshåndtering

Urin, afføring, medicinrester, rengøringsmidler, opvaskevand direkte ud i Øresund trak med rette overskrifter i maj. Udledningen blev standset – men er blot én af mange.

Ida Marxen Søndergaard, natur- og miljøpolitisk rådgiver

290.000.000 liter spildevand direkte ud i unikt havområde. Helt planlagt. Formålet var at teste, om en spildevandsledningen kunne holde til et byggeri i Nordhavnen. Efter stærkt politisk pres og mediebevågenhed blev udledningen heldigvis standset.

En dråbe i spildevandshavet
Sagen fik stor opmærksomhed, men er desværre del af et langt større problem, der er gået under den politiske radar i alt for mange år. For udledning af urenset spildevand til vores søer, fjorde og havområder foregår i stort omfang, hver gang et skybrud rammer og spildevandsanlæggene ikke kan følge med.

Alene i Københavns Kommune er udledt over 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund fra 2014-2018. Det er udtryk for, at vi slet ikke har tilpasset vores spildevandshåndtering til de klimaforandringer, vi oplever allerede nu.

På et samråd sidste sommer indrømmede miljøminister Lea Wermelin over for Mai Villadsen, at man i Danmark slet ikke kender omfanget af spildevandsproblemet. På samrådet lovede ministeren handling, men det har vi ikke set meget af. Vi aner fortsat ikke, hvor meget spildevand Danmarks 5000 overløbsværker sender ud i naturen, og er ikke taget skridt til at begrænse problemet. Tværtimod har man i årevis underlagt spildevandssektoren krav om årlige besparelser.

Vi skal tage naturens parti
Vi har brug for at kortlægge problemet og lægge en national plan for håndtering af spildevand. Den skal rumme ambitiøse politiske mål og indsatser, der sikrer, at vi handler hurtigt. Samtidig skal kommunerne sikres økonomi til at gøre spildevandsinfrastruktur tidssvarende, og hullerne i lovgivningen skal lukkes, så kommunerne ikke må lave planlagte udledninger. Sideløbende bør vi som parti organisere os lokalt og få valgt forbrugerrepræsentanter ind i forsyningsselskabernes bestyrelser, der vil tage naturens parti.

Urenset spildevand hører selvsagt ikke hjemme i vores vandmiljø i 2020. Vi må dog ikke lade problemet skygge for landbrugets enorme udledning af næringsstoffer, som påvirker havmiljøet langt mere. Også her er der store sværdslag at tage.